Menu
Zoek hier naar je reis of bestemming

Bekijk hier de voorwaarden van huidige acties:

Actievoorwaarden

Aanvullende algemene voorwaarden bij alle acties
- Genoemde kortingsbedragen zullen op de reissom in mindering worden gebracht zonder dat de hoogte van de oorspronkelijke reissom op enige factuur aangetast zal worden omwille van verzekeringstechnische redenen, zoals premieberekening en mogelijke annuleringsbepalingen.
- De waarde van de korting kan nimmer leiden tot enige uitkering in de vorm van contante betaling of anderszins, noch kan deze in geval van annulering na het aangaan van enige reisovereenkomst leiden tot restitutie in contanten of een nieuwe korting.
- In geval van annulering van de reisovereenkomst, geldt de korting niet ter dekking van de annuleringskosten of enige andere kostenpost.
- Indien een reis onverhoopt door Oad wordt ingetrokken, wegens het niet bereiken van het gepubliceerde aantal minimum deelnemers of een overmacht situatie of calamiteit, en hierdoor de reisovereenkomst wordt ontbonden door Oad, kan de som van de korting niet leiden tot terugbetaling van deze som. Deze vervalt en kan slechts nog worden aangewend voor de door Oad als alternatief aangeboden reis. Indien het alternatief niet naar tevredenheid is, of onmogelijk past in de wensen van de boeker, vervalt de (waarde) van de korting definitief.
- Deze actie is niet geldig in combinatie met andere kortingsacties en -regelingen van Oad, tenzij na uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord door Oad.
- Alle genoemde prijzen van reizen zijn vanaf prijzen.
- In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist Oad.
- Deelname aan de actie betekent instemming met de gestelde voorwaarden.

©2024 Oad. Alle rechten voorbehouden. Drukfouten- en wijzigingen voorbehouden.

Bekijk hier de voorwaarden van verlopen acties:

Meer weten over onze algemene voorwaarden?

Bekijk ze hier