arrow_drop_up
U bevindt zich hier HomeAlle Voorwaarden

  • Algemene voorwaarden
  • Actievoorwaarden
  • Oad Zekerheidspakket
  • Omboekgarantie
  • Verzekeringen

  Algemene voorwaarden



  Stichting Garantiefonds Reisgelden
  Oad Touroperating International GmbH is aangesloten bij SGR. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de in dit programma gepubliceerde reizen. De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorggedragen voor de terugreis.
  • SGR-Garantieregeling

  ANVR-Consumentenvoorwaarden
  Oad is aangesloten bij de ANVR. Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en van de informatie daarover. De meerdaagse reizen op deze website worden aangeboden onder het beding dat de ANVR-Consumentenvoorwaarden (Deel A: Reisvoorwaarden en/of Deel B: Boekingsvoorwaarden) van toepassing zijn op alle aanbiedingen in deze reisgids, tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. Deze ANVR-Consumentenvoorwaarden zijn opgenomen in de ANVR-informatiebrochure ‘Alles wat je moet weten als je op reis gaat’. De brochure bevat naast de ANVRConsumentenvoorwaarden ook andere belangrijke informatie. De ANVR-Consumentenvoorwaarden en overige informatie (printversie) zijn te vinden op anvr.nl/consumentenvoorwaarden. • ANVR-Consumentenvoorwaarden Deel A en Deel B (pdf)

  Calamiteitenfonds
  Oad Touroperating International GmbH is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de in dit programma gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:
  • (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
  • de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.
  Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis. Indien u uw vakantie boekt bij een ANVR-reisbureau dan verzorgen zij uw deelname aan de SGR. • Stichting Calamiteitenfonds Reizen

  Gidsvoorwaarden Oad
  • Algemene voorwaarden Busreizen 2022 (pdf)
  • Algemene voorwaarden Riviercruises 2021 (pdf)
  • Algemene voorwaarden Disneyland Paris 2021 (pdf)
  • Algemene voorwaarden Kerstreizen 2021 (pdf)
  • Algemene voorwaarden Langlauf- en wandelreizen en Winterreizen 2022 (pdf)
  • Algemene voorwaarden Fiets- en wandelreizen 2022 (pdf)
  • Algemene reisvoorwaarden Groups en Incentive Travel (pdf)

  Verzekeringen
  • Algemene voorwaarden Allianz Global Assistance reisverzekering
  • Algemene voorwaarden Allianz Global Assistance Annulering Basis verzekering
   

   

  Actievoorwaarden


  Aanvullende algemene voorwaarden bij alle acties
  • Genoemde kortingsbedragen zullen op de reissom in mindering worden gebracht zonder dat de hoogte van de oorspronkelijke reissom op enige factuur aangetast zal worden omwille van verzekeringstechnische redenen, zoals premieberekening en mogelijke annuleringsbepalingen.
  • De waarde van de korting kan nimmer leiden tot enige uitkering in de vorm van contante betaling of anderszins, noch kan deze in geval van annulering na het aangaan van enige reisovereenkomst leiden tot restitutie in contanten of een nieuwe korting.
  • In geval van annulering van de reisovereenkomst, geldt de korting niet ter dekking van de annuleringskosten of enige andere kostenpost.
  • Indien een reis onverhoopt door Oad wordt ingetrokken, wegens het niet bereiken van het gepubliceerde aantal minimum deelnemers of een overmacht situatie of calamiteit, en hierdoor de reisovereenkomst wordt ontbonden door Oad, kan de som van de korting niet leiden tot terugbetaling van deze som. Deze vervalt en kan slechts nog worden aangewend voor de door Oad als alternatief aangeboden reis. Indien het alternatief niet naar tevredenheid is, of onmogelijk past in de wensen van de boeker, vervalt de (waarde) van de korting definitief.
  • Deze actie is niet geldig in combinatie met andere kortingsacties en -regelingen van Oad, tenzij na uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord door Oad.
  • Alle genoemde prijzen van reizen zijn vanaf prijzen.
  • In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist Oad.
  • Deelname aan de actie betekent instemming met de gestelde voorwaarden.

  ©2021 Oad. Alle rechten voorbehouden. Drukfouten- en wijzigingen voorbehouden.

  Klik hier voor de voorwaarden van huidige acties:


  • Voorwaarden Vroegboekkorting 2022
  • Voorwaarden Actiecode Nieuwsbrief
  • Voorwaarden Oad-vakantiecheque

  Klik hier voor de voorwaarden van verlopen acties:


  • Voorwaarden Feestdagen Actie
  • Voorwaarden Langlauf- en wandelreizen en winterse excursiereizen
  • Voorwaarden Vroegboekkorting Kerstreizen
  • Voorwaarden fiets- en wandelvakantie actie
  • Voorwaarden Europa Oad-geel actie


  Voorwaarden Vroegboekkorting 2022

  Vroegboek 2022(Geldigheid 21-12-2021 t/m 31-01-2022)

  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie Vroegboekkorting zomer 2022 van Oad Touroperating B.V. (hierna “Oad”).
  2. De € 50,- korting per boeking is geldig bij meerdaagse busreizen, rondreizen en vliegreizen door het gebruik van de op de website gecommuniceerde kortingscode (OAD50VROEGBOEK).
  3. Het zekerheidspakket is van toepassing.
  4. De vroegboekkorting van 50 euro per boeking is geldig tot en met 31 januari 2022 en is van toepassing op alle busreizen (excursie-, fiets-, wandel-, cruise- en rondreizen) met een vertrekdatum tussen 1 april en 31 oktober 2022 m.u.v. reizen naar Disneyland® Paris, individuele reizen met eigen auto, wandelevenementen en groepsreizen op maat.
  5. De minimale reissom van de boeking dient € 499,- te bedragen.
  6. Bij een boeking via oad.nl of via het reisbureau dient de kortingscode direct bij de afhandeling ingevoerd te worden. De actiecode wordt automatisch verwerkt.
  7. De waarde van het aanbod kan nimmer leiden tot enige uitkering in de vorm van contante betaling of anderszins, noch kan deze in geval van annulering na het aangaan van enige reisovereenkomst lei den tot restitutie in contanten of een nieuwe korting.
  9. In geval van (deel)annulering van de reisovereenkomst, geldt het aanbod niet ter dekking van de annuleringskosten of enige andere kostenpost.
  10. Deze actie is niet geldig in combinatie met andere kortingsacties en -regelingen van Oad, tenzij na uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord door Oad.
  11. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist Oad.
  12. Deelname aan de actie betekent instemming met de gestelde voorwaarden.

  ©2021 Oad Touroperating B.V. Alle rechten voorbehouden. Drukfouten- en wijzigingen voorbehouden.

  Verlopen vroegboek voorwaarden
  • Actie voorwaarden Vroegboek_v1 (pdf)

  Terug naar boven

  Voorwaarden Actiecode Nieuwsbrief

  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie 10 euro korting op een meerdaagse busreis.
  2. Deze kortingscode is alleen geldig op meerdaagse busreizen. Bij onrechtmatig gebruik behoud Oad zich het recht deze korting te weigeren of het verkregen voordeel na te belasten dan wel de geboekte reis te annuleren. Deze code is strikt persoonlijk en mag niet doorgegeven worden. Deze code is enkel bruikbaar op reizen die zelf door Oad samengesteld en uitgevoerd worden en niet voor reizen waar Oad alleen als wederverkoper optreed.
  3. Kortingscodes worden eenmalig verstrekt. In geval van verlies vindt er geen vergoeding plaats. U kunt kortingscodes niet gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor ze zijn uitgegeven. Iedere (poging tot) fraude of andere niet-toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van kortingscodes wordt ontzegd.
  4. Per boeking kunt u maximaal 1 kortingscode inleveren.
  5. Voor deze actie geldt een minimale reissom van 299,- per boeking.
  6. Bij een telefonische boeking dient voor het afsluiten van de overeenkomst te worden vermeld dat de actiecode gebruikt gaat worden.
  7. Bij een boeking via www.oad.nl dient de actiecode te worden ingevoerd bij het afhandeling van de boeking. De korting wordt automatisch verwerkt.
  8. De korting zal op de reissom in mindering worden gebracht zonder dat de hoogte van de oorspronkelijke reissom op enige factuur aangetast zal worden omwille van verzekeringstechnische redenen, zoals premieberekening en mogelijke annuleringsbepalingen.
  9. De waarde van de korting kan nimmer leiden tot enige uitkering in de vorm van contante betaling of anderszins, noch kan deze in geval van annulering na het aangaan van enige reisovereenkomst leiden tot restitutie in contanten of een nieuwe korting.
  10. In geval van annulering van de reisovereenkomst, geldt de korting niet ter dekking van de annuleringskosten of enige andere kostenpost.
  11. Indien een reis onverhoopt door Oad wordt ingetrokken, wegens het niet bereiken van het gepubliceerde aantal minimum deelnemers of een overmachtsituatie of calamiteit, en hierdoor de reisovereenkomst wordt ontbonden door Oad, kan de som van de korting niet leiden tot terugbetaling van deze som. Deze vervalt en kan slechts nog worden aangewend voor de door Oad als alternatief aangeboden reis. Indien het alternatief niet naar tevredenheid is, of onmogelijk past in de wensen van de boeker, vervalt de (waarde) van de korting definitief.
  12. Deze actie is niet geldig in combinatie met andere kortingsacties en -regelingen van Oad, tenzij na akkoord door Oad.
  13. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist Oad.
  14. Deelname aan de actie betekent instemming met de gestelde voorwaarden.

  ©2021 Oad. Alle rechten voorbehouden. Drukfouten- en wijzigingen voorbehouden.
  Terug naar boven


  Voorwaarden Oad-vakantiecheque

  1. De Oad-vakantiecheque geeft recht op een korting ten bedrage van het aan de voorzijde vermelde bedrag op een nieuw te boeken reisarrangement.
  2. De Oad-vakantiecheque dient te allen tijde besteed te worden aan een reisarrangement uit het Oad-reisprogramma (meerdaagse busreizen, riviercruises en reizen naar Disneyland® Paris).
  3. Op boekingen van de Disney Hotels (Disney's Hotel Santa Fe, Disney's Hotel Cheyenne, Disney's Sequoia Lodge, Disney's Newport Bay Club, Disney's Hotel New York, Disneyland® Hotel, Disney's Davy Crockett Ranch), autovakanties, sport & entertainment-, lezersreizen, bedrijfs-, zaken-, en groepsreizen, dagtochten is het niet mogelijk de Oad-vakantiecheque te verzilveren.
  4. De Oad-vakantiecheque kan verzilverd worden d.m.v een telefonisch boeking via 0547 72 99 19 of bij uw reisbureau.
  5. Indien de totale reissom van het door u geboekte reisarrangement hoger uitvalt dan het aan de voorzijde vermelde bedrag, dan dient u het verschil bij te betalen.
  6. Indien de totale reissom van het door u geboekte reisarrangement lager uitvalt dan het aan de voorzijde vermelde bedrag, dan is restitutie niet mogelijk.
  7. Alle reizen zijn afhankelijk van de beschikbaarheid, waarbij de boekingen worden uitgevoerd onder de ANVR-reisvoorwaarden en waarbij deelname aan het Calamiteitenfonds verplicht is.
  8. De Oad-vakantiecheque is origineel en mag niet vermenigvuldigd worden in welke vorm dan ook.
  9. Waarde van de Oad-vakantiecheque wordt nimmer in contanten uitgekeerd.
  10. De waarde van de Oad-vakantiecheque wordt niet vergoed in geval van annulering door klant.
  11. Bij annulering door Oad kan de korting voor een nieuw te boeken reis gebruikt worden binnen een termijn van 1 jaar. Uitkering in contanten is niet mogelijk.
  12. De Oad-vakantiecheque is geldig tot 1 jaar na afgiftedatum. Boeking dient binnen 2 jaar plaats te vinden, vertrek mag in de periode daarna plaatsvinden. Annuleringen leiden nimmer tot verlenging van de geldigheidsduur.
  13. Wij adviseren u een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten.
  14. Oad is aangesloten bij de SGR. Deze garantieregeling geldt alleen voor geboekte meerdaagse busreizen uit het Oad assortiment, reischeques vallen buiten deze regeling.

  ©2021 Oad. Alle rechten voorbehouden. Drukfouten- en wijzigingen voorbehouden.
  Terug naar boven


  Verlopen acties


  Voorwaarden Feestdagen Actie

  feestdagen actie(Looptijd 23-12-2021 t/m 2-1-2022)
  1. De voorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘Feestdagen winactie’ van Oad Touroperating B.V. (hierna ‘Oad’).
  2. Boekt u in de periode van 23-12-2021 tot en met 02-01-2022 een excursie- of rondreis of een wandel- of fietsvakantie dan maakt u automatisch kans op een goed gevulde Oad-tas en een vakantiecheque t.w.v. 250 euro.
  3. Deze prijs wordt 1x uitgereikt.
  4. De vakantiecheque ter waarde van 250 euro wordt verrekend met de reissom van de boeking.
  5. De Oad-tas zal per post verzonden worden naar de winnaar.
  6. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze door Oad.
  7. De winnaar wordt binnen 5 werkdagen na sluiten van een actie persoonlijk geïnformeerd via het e-mailadres waarmee aan de actie is deelgenomen.
  8. De uitslag en naam van de winnaar wordt gecommuniceerd op de Oad Facebookpagina en via de nieuwsbrief van Oad.
  9. Deze actie is niet van toepassing op wintersport Canada, reizen naar Disneyland® Paris, georganiseerde groepsreizen op maat.
  10. De prijs is niet inwisselbaar voor geld of andere goederen. De waarde van het aanbod kan nimmer leiden tot enige uitkering in de vorm van contante betaling of anderszins, noch kan deze in geval van annulering na het aangaan van enige reisovereenkomst leiden tot restitutie in contanten of een nieuwe korting. In geval van annulering van de reisovereenkomst, geldt het aanbod niet ter dekking van de annuleringskosten of enige andere kostenpost.
  11. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist Oad.
  12. Deelname aan de actie betekent instemming met de gestelde voorwaarden.

  ©2021 Oad. Alle rechten voorbehouden. Drukfouten- en wijzigingen voorbehouden.

  Terug naar boven

  Voorwaarden langlauf- en wandelreizen en winterse excursiereizen

  winterkorting(Looptijd 8-9-2021 t/m 1-11-2021)

  1. De voorwaarden zijn van toepassing op de actie Winterreizen 25,- korting per boeking van Oad Touroperating B.V. (hierna “Oad”).
  2. De € 25,- korting per boeking is geldig bij: meerdaagse winterreizen en langlauf- en wandelreizen door het gebruik van de op de website gecommuniceerde kortingscode OAD25WINTER
  3. De actieperiode is vanaf 8 september t/m 1 november 2021. Het vertrek van de reis ligt tussen 8 januari en 31 maart 2022.
  4. U mag uw vakantie tot 4 weken voor vertrek omboeken naar een andere vertrekdatum in 2022 of naar een andere bestemming.
  5. Deze actie is niet van toepassing op reizen naar Disneyland® Paris, ‘lezersaanbiedingen’, eigen vervoersreizen, wintersport Canada, en groepsreizen op maat.
  6. De minimale reissom van de boeking dient € 499,- te bedragen.
  7. Bij een boeking via oad.nl of via het reisbureau dient de actiecode direct bij de afhandeling ingevoerd te worden. De actiecode wordt automatisch verwerkt.
  8. De waarde van het aanbod kan nimmer leiden tot enige uitkering in de vorm van contante betaling of anderszins, noch kan deze in geval van annulering na het aangaan van enige reisovereenkomst leiden tot restitutie in contanten of een nieuwe korting.
  9. In geval van (deel)annulering van de reisovereenkomst, geldt het aanbod niet ter dekking van de annuleringskosten of enige andere kostenpost.
  10. Deze actie is niet geldig in combinatie met andere kortingsacties en -regelingen van Oad, tenzij na uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord door Oad.
  11. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist Oad.
  12. Deelname aan de actie betekent instemming met de gestelde voorwaarden.

  ©2021 Oad Touroperating B.V. Alle rechten voorbehouden. Drukfouten- en wijzigingen voorbehouden.

  Terug naar boven

  Voorwaarden Vroegboekkorting Kerstreizen

  Kerstkorting(Looptijd 14-8-2021 t/m 18-10-2021)

  1. De voorwaarden zijn van toepassing op de actie Vroegboekkorting Kerstreizen 50,- korting per boeking van Oad Touroperating B.V. (hierna “Oad”).
  2. De € 50,- korting per boeking is geldig bij kerstreizen en kerstcruises door het gebruik van de op de website gecommuniceerde kortingscode OAD50KERST
  3. De actie is geldig voor boekingen gemaakt van 14-08-2021 t/m 18-10-2021 met vertrek tussen 02-11-2021 en 27-12-2021.
  4. U mag uw vakantie tot 1 maand voor vertrek omboeken naar een andere vertrekdatum of naar een andere bestemming.
  5. De minimale reissom van de boeking dient € 399,- te bedragen.
  6. Bij een boeking via oad.nl of via het reisbureau dient de kortingscode direct bij de afhandeling ingevoerd te worden. De actiecode wordt automatisch verwerkt.
  7. Deze actie is niet van toepassing op 2-daagse kerstmarktreizen, Disneyland® Paris, Individuele fiets- en wandelvakanties, ‘lezersaanbiedingen’, eigen vervoersreizen, wintersport Canada en wandel 4-daagse Mallorca, wandelevenement Toscane, alle muziekreizen met Andre Rieu en groepsreizen op maat.
  8. De waarde van het aanbod kan nimmer leiden tot enige uitkering in de vorm van contante betaling of anderszins, noch kan deze in geval van annulering na het aangaan van enige reisovereenkomst lei den tot restitutie in contanten of een nieuwe korting.
  9. In geval van (deel)annulering van de reisovereenkomst, geldt het aanbod niet ter dekking van de annuleringskosten of enige andere kostenpost.
  10. Deze actie is niet geldig in combinatie met andere kortingsacties en -regelingen van Oad, tenzij na uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord door Oad. Coronavoucher mag wel verzilverd worden.
  11. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist Oad.
  12. Deelname aan de actie betekent instemming met de gestelde voorwaarden.

  ©2021 Oad Touroperating B.V. Alle rechten voorbehouden. Drukfouten- en wijzigingen voorbehouden.

  Verlopen kerstreizen voorwaarden
  • Actie voorwaarden Kerstreizen 2021_v1 (pdf)
  • Actie voorwaarden Kerstreizen 2021_v2 (pdf)
  • Actie voorwaarden Kerstreizen 2021_v3 (pdf)

  Terug naar boven

  Voorwaarden fiets- en wandelreizen €50,- korting

  (Looptijd 1-4-2021 t/m 30-4-2021)

  1. De voorwaarden zijn van toepassing op de vroegboekactie fiets en wandelreizen 50,- korting per boeking van Oad Touroperating B.V. (hierna “Oad”).
  2. De € 50,- korting per boeking is geldig bij: meerdaagse fiets en wandelreizen per groep en individueel .
  3. De actieperiode is vanaf 1 april t/m 30 april 2021.
  4. Het vertrek van de reis ligt tussen 1-05-2021 en 1-11-2021.
  5. Deze actie is niet van toepassing op reizen naar Disneyland® Paris, ‘lezersaanbiedingen’, verre reizen buiten Europa en groepsreizen op maat, Wandelevenementen (georganiseerde 4-daagse) en Walk Challenge Japan.
  6. De minimale reissom van de boeking dient € 499,- te bedragen.
  7. Bij een boeking via oad.nl of via het reisbureau dient de actiecode direct bij de afhandeling ingevoerd te worden. De actiecode wordt automatisch verwerkt.
  8. De waarde van het aanbod kan nimmer leiden tot enige uitkering in de vorm van contante betaling of anderszins, noch kan deze in geval van annulering na het aangaan van enige reisovereenkomst leiden tot restitutie in contanten of een nieuwe korting.
  9. In geval van annulering van de reisovereenkomst, geldt het aanbod niet ter dekking van de annuleringskosten of enige andere kostenpost.
  10. Deze actie is niet geldig in combinatie met andere kortingsacties en -regelingen van Oad, tenzij na uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord door Oad.
  11. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist Oad.
  12. Deelname aan de actie betekent instemming met de gestelde voorwaarden.

  ©2021 Oad Touroperating B.V. Alle rechten voorbehouden. Drukfouten- en wijzigingen voorbehouden.

  Terug naar boven



  Voorwaarden Europa Oad-geel actie (€ 50,- korting)
  Oad-Geel

  (Looptijd 18-6-2021 tot 28-6-2021)

  1. De voorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘Europa Oad-geel actie’ van Oad Touroperating B.V. (hierna ‘Oad’).
  2. De actie is geldig van 18-6-2021 tot 28-6-2021 bij een nieuwe boeking van een meerdaagse busreis of vliegbusreis. Het vertrek van de reis ligt tussen 18-06-2021 en 30-11-2021.
  3. De actie bestaat uit:
  - € 50,- korting per boeking
  4. De minimale totale reissom van de boeking dient € 499,- te bedragen.
  5. Bij een boeking via oad.nl of via het reisbureau dient de actiecode direct bij de afhandeling ingevoerd te worden. De actiecode wordt automatisch verwerkt.
  6.Deze actie is niet van toepassing op Disneyland® Paris, riviercruises, zeecruises, langlauf- en wandelreizen (winter), ‘lezersaanbiedingen’, eigen vervoersreizen, wintersport, de wandel 4-daagse Mallorca, Marbella, Toscane, Walk Challenge Japan, Marche Mesa, alle muziekreizen met Andre Rieu, muziekreis Opera Verona en muziekreis Musikfest Almabtrieb en groepsreizen op maat.
  7. De waarde van het aanbod kan nimmer leiden tot enige uitkering in de vorm van contante betaling of anderszins, noch kan deze in geval van annulering na het aangaan van enige reisovereenkomst leiden tot restitutie in contanten of een nieuwe korting.
  8. In geval van annulering van de reisovereenkomst, geldt het aanbod niet ter dekking van de annuleringskosten of enige andere kostenpost.
  9. Deze actie is niet geldig in combinatie met andere kortingsacties en -regelingen van Oad, tenzij na uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord door Oad.
  10. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist Oad.
  11.Deelname aan de actie betekent instemming met de gestelde voorwaarden.

  ©2021 Oad Bus B.V. Alle rechten voorbehouden. Drukfouten- en wijzigingen voorbehouden.

  Terug naar boven 

   

  Oad Zekerheidspakket

  Boeken met zekerheid. Bij ons is dat standaard!


  In de wereld van nu is het gebleken dat de situaties vaak veranderen, soms zelfs elke dag. Niet alleen voor u maar ook voor ons. Door de corona pandemie hebben we ook allemaal gemerkt dat reizen niet altijd zo vanzelfsprekend is.
  Wij vinden het belangrijk dat u zonder zorgen uw vakantie kunt boeken. Speciaal voor u bieden wij daarom het Oad Zekerheidspakket aan. Met deze garanties bent u ervan verzekerd dat u vanaf het moment van boeken al kunt genieten van de voorpret van uw vakantie.

  Het Oad Zekerheidspakket bestaat uit:
  ✔️ Geld terug garantie
  ✔️ Repatriëringsgarantie
  ✔️ Zekerheid van ANVR & SGR

  Geld terug garantie

  Zekerheidspakket

  Daar kunt u van op aan!

  Bij het boeken van een reis bieden wij u ook graag financiële zekerheid. Daarom bieden wij u altijd een geld terug garantie. Is er sprake van een calamiteit of een negatief reisadvies en kunnen wij uw reis niet (of niet volledig) uitvoeren dan krijgt u (een deel) van de reissom terug. Een negatief reisadvies is van kracht als het land waar u naar toe reist de kleurcode oranje of rood heeft. Of uw reis wel of niet door kan gaan beoordelen wij 2 weken voor de vertrekdatum op basis van de dan geldende kleurcode. Mocht de kleurcode binnen 2 weken voor vertrek alsnog veranderen naar oranje of rood dan wordt uw georganiseerde busreis alsnog geannuleerd.

  De geld terug garantie is onderdeel van de SGR en het Calamiteitenfonds waar Oad bij is aangesloten. Meer hier over leest u in onze algemene voorwaarden. Bekijk hier.

  Een actueel overzicht van geldende reisadviezen en kleurcodes vindt u op nederlandwereldwijd.nl.

  Terug naar boven

  Repatriëringsgarantie

  Zekerheidspakket

  Oad brengt u veilig thuis.

  Moet uw reis onverhoopt worden afgebroken door een calamiteit zoals een pandemie of natuurramp, of is er sprake van een negatief reisadvies, dan zorgt Oad ervoor dat u weer veilig thuis wordt gebracht. Moet uw reis worden aangepast ten gevolge van een calamiteit en brengt dit extra kosten met zich mee, dan worden ook deze (deels) vergoed dankzij de repatriëringsgarantie.

  Meer hier over leest u in onze algemene voorwaarden. Bekijk hier.

  Terug naar boven

  Zekerheid van ANVR & SGR

  Zekerheidspakket

  Kwaliteit verzekerd!

  Oad is aangesloten bij de SGR (Stichting Garantiefonds Reisgelden) & ANVR (Consumentenvoorwaarden). Dit biedt u als reiziger de volgende voordelen:

  Eerlijke voorwaarden voor u
  De 'kleine lettertjes' van de ANVR-Reizigersvoorwaarden zijn afgesproken met de Consumentenbond. En een ANVR-reisonderneming houdt zich netjes aan de Reclamecode Reisaanbiedingen en regels van de Autoriteit Consument en Markt. Dan kunt u er zeker van zijn dat het er eerlijk aan toe gaat.

  Uw geld in goede handen
  Een ANVR-reisonderneming is aangesloten bij garantiefonds SGR of biedt een gelijkwaardige garantie. Dat geeft u zekerheid dat u uw pakketreis en geboekte accommodaties (m.u.v. losse vliegtickets) volgens de voorwaarden worden vergoed bij faillissement van een ANVR-onderneming.

  Uw reis veilig & gezond
  Reizen is avontuur! Daarom is een ANVR-reisorganisatie aangesloten bij Stichting Calamiteitenfonds Reizen (SCR). Dan weet u dat u uw kosten bij een calamiteit krijgt vergoed.
  Bussen bij busreizen van een ANVR-organisatie voldoen aan strenge veiligheidseisen; zij zijn houder van certificering volgens ISO-9001, aangevuld met bovenwettelijke eisen in het ANVR-Veiligheidsdocument of daaraan gelijkstaan. Da's pas veilig.
  Voor uw veiligheid houdt een ANVR-reisonderneming zich aan strakke regels van het Ministerie van Volksgezondheid om risico's met legionella te vermijden.

  U gaat verantwoord op reis
  Met goed opgeleid personeel weet u dat uw vakantie in goede en deskundige handen is. Maar om u ook in de toekomst te laten genieten van prachtige bestemmingen neemt een ANVR-reisonderneming praktische maatregelen om extra rekening te houden met milieu, mensen, natuur en cultuur.

  Uw gegevens veilig
  Een ANVR-reisonderneming heeft een beveiligde website, een helder privacy- en cookiebeleid en informeert u over hoe zij omgaat met persoonsgegevens. Want u hebt het recht om uw gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Zo weet u dat u veilig kunt boeken én betalen.

  Zekerheid voor u bij klachten
  De ANVR-reisonderneming helpt u graag bij vragen en klachten. Zij respecteert alle uitspraken van de onafhankelijke Geschillencommissie Reizen en heeft ook een goede aansprakelijkheidsverzekering. Dat geeft u vertrouwen!
  (Redactie anvr.nl, 2021)

  • ANVR-Consumentenvoorwaarden Deel A en Deel B (pdf)
  • SGR-Garantieregeling

  Terug naar boven 

   

  Omboekgarantie

  Nu zorgeloos boeken voor zomer 2022



  Eén van onze garanties is de Oad omboekgarantie. Dit biedt u flexibiliteit en zekerheid. Kiest u toch liever een andere bestemming of datum? Dan kunt u uw geboekte zomervakantie 2022 bij Oad nog eenvoudig omboeken tot en met 31 maart 2022.

  Een vakantie naar een andere bestemming of datum kan natuurlijk wel duurder uitvallen, u hoeft dan alleen het verschil bij te betalen. Is uw nieuwe vakantie goedkoper dan de oorspronkelijke reis, dan betalen wij u het verschil in de reissom gewoon uit!

  Boek dus nu alvast uw reis voor de zomervakantie! Dan bent u zeker van een plek en profiteert u tegelijkertijd van maximale flexibiliteit omdat omboeken nog mogelijk is! Ook handig als u toch nog twijfelt over uw voorkeursbestemming of de exacte reisdatum.

  Een overzicht van alle voorwaarden vindt u hier:

  1. De omboekgarantie zomer 2022 is geldig voor alle busreizen (excursie-, fiets-, wandel-, cruise- en rondreizen) met een vertrekdatum tussen 1 april en 31 oktober 2022 m.u.v. reizen naar Disneyland® Paris, individuele reizen met eigen auto en
  groepsreizen op maat.
  2. U mag uw vakantie tot en met 31 maart 2022 kosteloos omboeken naar een andere vertrekdatum of bestemming zolang de nieuwe reisdatum ligt tussen 1 april en 31 oktober 2022.
  3. Is de reissom van de nieuwe reis hoger dan de reissom van de oorspronkelijke boeking dan betaalt u het verschil bij. Is de reissom van de nieuwe reis lager dan het bedrag van de oorspronkelijke boeking dan crediteren wij u het verschil in reissom.
  4. In geval van (deel)annulering van de reisovereenkomst, geldt het aanbod niet ter dekking van de annuleringskosten of enige andere kostenpost.
  5. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist Oad.

  ©2021 Oad Bus B.V. Alle rechten voorbehouden. Drukfouten- en wijzigingen voorbehouden.  

   

  Verzekeringen

  Het belang van een reisverzekering wordt nog wel eens onderschat. Een reisverzekering is niet verplicht, maar kan wel handig zijn. De belangrijkste reden om een reisverzekering af te sluiten, is de hulp in onvoorziene (nood)situaties. Denk aan het vervroegd afbreken van de reis of juist een langer verblijf als gevolg van een ongeval, ziekte of overlijden. Dit soort gebeurtenissen kosten vaak veel geld en tijd, terwijl het nergens anders is gedekt.

  Reisverzekering Combinatie B Europadekking
  Deze verzekering zorgt ervoor dat u hulp krijgt bij ziekte, ongeval van uzelf, uw reisgenoten of familieleden die thuis zijn. U kunt de reisverzekering uitbreiden met verschillende dekkingen die passen bij u reisgedrag. U sluit deze verzekering af voor een bepaalde periode.

  Bekijk hier de verzekeringskaart deze geeft een samenvatting van de verzekering en de polisvoorwaarden hierin staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd. • Polisvoorwaarden Allianz Global Assistance reisverzekering

  Annuleringsverzekering
  Uw reis moeten annuleren, dat is vervelend genoeg. Daar kunt u geen financiële zorgen bij gebruiken. Sluit u een Annuleringsverzekering af, dan krijgt u bij annulering vóór de reis de annuleringskosten vergoed. Een geruststellende gedachte. Zowel bij annulering voor vertrek als bij het afbreken van uw vakantie wordt de volledige reissom vergoed.

  Bekijk hier de annuleringsverzekering kaart deze geeft een samenvatting van de verzekering.

  Dekkingsoverzicht Covid-19 m.b.t. de reis- en annuleringsverzekering van Allianz
  Bekijk hier het dekkingsoverzicht deze geeft een samenvatting van de verzekering.

  Fietsverzekering
  Bekijk hier de verzekeringskaart deze geeft een samenvatting van de verzekering.