Menu
Zoek hier naar je reis of bestemming

Stichting Garantiefonds Reisgelden

Oad Touroperating International GmbH is aangesloten bij SGR. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de in dit programma gepubliceerde reizen. De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorggedragen voor de terugreis.

SGR-Garantieregeling

ANVR-Consumentenvoorwaarden

Oad is aangesloten bij de ANVR. Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en van de informatie daarover. De meerdaagse reizen op deze website worden aangeboden onder het beding dat de ANVR-Reizigersvoorwaarden (Deel A: Reisvoorwaarden en/of Deel B: Boekingsvoorwaarden) van toepassing zijn op alle aanbiedingen in deze reisgids, tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. Deze ANVR-Reiszigersvoorwaarden zijn opgenomen in de ANVR-informatiebrochure ‘Alles wat je moet weten als je op reis gaat’. De brochure bevat naast de ANVR-Reizigersvoorwaarden ook andere belangrijke informatie. De ANVR-Reizigersvoorwaarden en overige informatie (printversie) zijn te vinden op anvr.nl/anvr-reizigersvoorwaarden.

ANVR-Reizigersvoorwaarden Deel A en B (pdf)

Calamiteitenfonds

Oad Touroperating International GmbH is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de in dit programma gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat je als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:
- (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
- de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.
Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis. Indien je jouw vakantie boekt bij een ANVR-reisbureau dan verzorgen zij jouw deelname aan de SGR.

Stichting Calamiteitenfonds Reizen

Repatriëringsgarantie

Moet jouw reis onverhoopt worden afgebroken door een calamiteit zoals een pandemie of natuurramp, of is er sprake van een negatief reisadvies, dan zorgt Oad ervoor dat je weer veilig thuis wordt gebracht. Wordt jouw reis aangepast ten gevolge van een calamiteit en brengt dit extra kosten met zich mee dan kun je deze indienen bij jouw reisverzekering.

Reisvoorwaarden

Gidsvoorwaarden Oad

Verzekeringen

Allianz Global Assistance reisverzekering

Lees de volledige voorwaarden

Allianz Global Assistance Annulering Basis verzekering

Lees de volledige voorwaarden

Meer weten over reisverzekeringen?

Bekijk ze hier